Bilbao je na výkresoch, byty budú v ponuke okolo Vianoc

MY - Turčianske noviny 2.9.2008

Po ôsmich mesiacoch od prvej prezentácie sa zástupcovia firmy Bilbao Martin opäť postavili pred mestské zastupiteľstvo, aby informovali poslancov o postupe prác pri výstavbe obytného súboru v priestore Malej hory. V prvej etape výstavby, ktorá by sa mohla začať v prvom štvrťroku budúceho roku, plánujú španielski investori postaviť približne 350 bytov v osempodlažných bytových domoch s polyfunkčnými partermi a s parkovaním v suterénoch, ktoré budú tvoriť výškový hrebeň celého súboru. Majú lemovať centrálnu obslužnú komunikáciu, v blízkosti ktorej sa budú nachádzať aj pásy zelene a oddychových zón. Súčasťou tejto etapy je aj výstavba komerčného objektu, situovaného pri Sklabinskej ceste, určeného pre širšiu občiansku vybavenosť s obchodmi, so službami, s priestormi na relax a zábavu a materská škola pre 120 detí.
Architektka Vanda Krčíková: „Postupne v ďalších etapách sa má tento obytný súbor dobudovať na približne 1 300 bytov v 35 objektoch rozmanitej architektúry a výšky s ďalšou občianskou vybavenosťou, so zeleňou a s pasážami, vrátane chodníka okolo potoka Silava s prepojením na individuálnu výstavbu za jeho tokom.“ V susedstve potoka architekti naplánovali troj- a štvorpodlažné domy, čím plnia aj jednu z vážnych pripomienok petície majiteľov pozemkov za Silavou. „Parkovanie bude z veľkej časti riešené v podzemných garážach, v priestore na uliciach uprednostňujeme ľudí, nie autá,“ doplnila.
Celý obytný súbor má byť napojený na centrálny rozvod tepla, čo pomôže stabilizovať cenu za teplo v celom Martine a nezhorší životné prostredie. Po skončení výstavby má v tejto časti mesta bývať okolo 4 800 ľudí. Predaj bytov sa bude realizovať cez bankové produkty. „Kľúčovou je pre náš postup zmena územného plánu, o tej bude rokovať mestský parlament v septembri,“ informuje nás konateľ spoločnosti Bilbao Vladimír Švehla. „Ak ju poslanci schvália, budeme postupovať ďalej. Počas zimy, chceme celé územie zasieťovať a prvý výkop bude potom už len otázkou času. Byty začneme ponúkať okolo Vianoc cez pripravené bankové produkty. V žiadnom prípade nebudeme od budúcich majiteľov bytov vyberať zálohy na výstavbu.“ ⋌(VL)

© 2008 Petit Press