Spoločnosť Bilbao postaví v Martine obytnú štvrť

www.ASB.sk 16.12.2008

Bilbao bude nová obytná štvrť v Martine, ktorá začne vznikať v roku 2009, v lokalite Veľká hora na ploche 106 000 m2. Garantom investície v objeme 3,5 mld. SK (116 mil. Euro) je španielska spoločnosť Pro-Slovak , ktorú na Slovensku zastupuje spoločnosť Bilbao s. r. o., Vrútky.

Investičný zámer je rozdelený do 4 etáp v období 6 rokov. Byty, ktorých celkový plánovaný počet je 1265 (z toho I. etapa predstavuje 358 bytov), sú navrhované v širokej škále veľkostných kategórií od 42 do 148 m2 – od garsóniek až po veľkometrážne byty s átriami.


„V meste Martin vítame každého investora politikou otvorených dverí. Spoločnosť Bilbao so svojím projektom a investíciou jedinečnou v rámci Slovenska, prinesie do nášho mesta nový rozmer bývania. Tým priamo ovplyvní nielen kvalitu života našich obyvateľov, ale prispeje k rozvoju ekonomiky, pracovných miest a turizmu. V neposlednom rade to je pozitívny signál pre ďalších investorov, ktorí v našom regióne nájdu dostatok pracovnej sily pre svoje zámery,“ vyhlásil primátor mesta Andrej Hrnčiar, ktorý sa minulý týždeň zúčastnil na slávnostnom otvorení klientského centra španielskej spoločnosti.

Pripravovaná obytná štvrť má jedinečnú polohu. Nachádza sa v tesnom kontakte s historicky významnou Martinskou Akropolou, a zároveň poskytuje unikátne výhľady na okolitú panorámu Veľkej a Malej Fatry. Kvalitné moderné bývanie tu nájdu nielen rodiny s deťmi, ale aj jednotlivci žijúci aktívnym životom, seniori, prípadne ľudia s obmedzenou možnosťou pohybu.

Takmer 75 % tvoria byty s plochou 55 až 85 m2 s rôznym štandardom vybavenia. Okrem obytnej funkcie bude areál poskytovať možnosť pre široké spektrum služieb a zariadení, vrátane novej materskej škôlky.

Na okraji pozemku bude vybudované samostatné nákupné centrum s predajnou plochou prevyšujúcou 3 000 m2. Súčasťou nákupného centra budú priestory určené pre služby spojené s poskytovaním rýchleho občerstvenia a reštauračného stravovania. V parteroch najvyšších domov je 4 500 m2 určených na služby a občiansku vybavenosť.

Parkovacie kapacity v areáli sú navrhnuté v dostatočnom počte nielen na povrchu (338 parkovacích miest), ale hlavne v podzemných garážach (1256 parkovacích miest) priamo pod obytnými domami.

Areálom prechádza cyklistická trasa, naväzujúca na ďalšie možnosti športového a rekreačného vyžitia v blízkosti lokality (Letisko Tomčany, cyklistické a turistické trasy na predhorí Veľkej Fatry). Súčasťou verejných priestorov sú okrem širokých peších zón a malého centrálneho námestia, detské ihriská a zeleň.


Zdroj: Bilbao s.r.o.