Spoločnosť Bilbao dnes slávnostne prestrihla pásku na klientskom centre

Tlačová správa 09.12.2009

Martin (9. Decembra 2008) – Zástupca španielskej investorskej spoločnosti Bilbao Pedro Luis Berger a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar dnes slávnostne prestrihli pásku klientského centra španielskej spoločnosti Bilbao.

Bilbao bude nová obytná štvrť v Martine, ktorá začne vznikať v roku 2009, v lokalite Veľká hora na ploche 106 000 m2. Garantom investície v objeme 3,5 mld. SK (116 mil. Euro) je španielska spoločnosť Pro-Slovak , ktorú na Slovensku zastupuje spoločnosť Bilbao s.r.o., Vrútky. Tento investičný zámer je rozdelený do 4 etáp v období 6 rokov. Byty, ktorých celkový plánovaný počet je 1265 (z toho I. etapa je 358 bytov), sú navrhované v širokej škále veľkostných kategórií od 42 do 148 m2 – od garsóniek až po veľkometrážne byty s átriami.

O významnosti tohto projektu svedčí aj účasť zástupcov samosprávy a španielskeho veľvyslanectva. „V meste Martin vítame každého investora politikou otvorených dverí. Spoločnosť Bilbao so svojím projektom a investíciou jedinečnou v rámci Slovenska, prinesie do nášho mesta nový rozmer bývania. Tým priamo ovplyvní nielen kvalitu života našich obyvateľov, ale prispeje k rozvoju ekonomiky, pracovných miest a turizmu. V neposlednom rade to je pozitívny signál pre ďalších investorov, ktorí v našom regióne nájdu dostatok pracovnej sily pre svoje zámery,“ vyhlásil v tejto súvislosti primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Pripravovaná obytná štvrť má jedinečnú polohu. Nachádza sa v tesnom kontakte s historicky významnou Martinskou Akropolou, a zároveň poskytuje unikátne výhľady na okolitú panorámu Veľkej a Malej Fatry. Kvalitné moderné bývanie tu nájdu nielen rodiny s deťmi, ale aj jednotlivci žijúci aktívnym životom, seniori, prípadne ľudia s obmedzenou možnosťou pohybu.

Takmer 75 % tvoria byty s plochou 55 až 85 m2 s rôznym štandardom vybavenia. Okrem obytnej funkcie bude areál poskytovať možnosť pre široké spektrum služieb a zariadení, vrátane novej materskej škôlky. Na okraji pozemku bude vybudované samostatné nákupné centrum s predajnou plochou prevyšujúcou 3 000 m2. Súčasťou nákupného centra budú priestory určené pre služby spojené s poskytovaním rýchleho občerstvenia a reštauračného stravovania. V parteroch (prízemiach) najvyšších domov (budovy A) je 4 500 m2 plôch určených na služby a občiansku vybavenosť.

Štvrť je veľmi dobre dostupná pre peších (5-10 min z centrálneho námestia), individuálnu ale aj hromadnú dopravu – autobusová linka bude vrátane 2 zástavok prechádzať priamo cez obytnú štvrť. Parkovacie kapacity v areáli sú navrhnuté v dostatočnom počte nielen na povrchu (338 parkovacích miest), ale hlavne v podzemných garážach (1256 parkovacích miest) priamo pod obytnými domami. Areálom prechádza cyklistická trasa, naväzujúca na ďalšie možnosti športového a rekreačného vyžitia v blízkosti lokality (Letisko Tomčany, cyklistické a turistické trasy na predhorí Veľkej Fatry). Súčasťou verejných priestorov je okrem širokých peších plôch so zeleňou a malého centrálneho námestia s vodným prvkom, detské ihriská a zeleň. Príjemný relax poskytne prechádzka pozdĺž koryta potoka Silava, kde bude zachovaný biokoridor s pôvodnou vegetáciou.
V prípade, že potrebujete viac informácií, alebo kvalitnejšie grafické vizualizácie, prosím kontaktujte:

Mgr. Mária Švehlová
0903 520 691
ms@bilbao.sk