Bilbao si na Veľkej hore už čoskoro vysúka rukávy

MY - Turčianske noviny č.47 25.11.2008

Zmena územného plánu je skutočnosťou, sú tu nové správy o španielskej investícii

Medzi záujemcami o kúpu bytu v Martine rezonuje už niekoľko mesiacov termín – Bilbao. Ide o pracovný názov pre nový obytný súbor, ktorý chcú v turčianskej metropole v priestore Veľkej hory vybudovať investori z baskického Bilbaa. V prvej etape sa tu má vybudovať okolo 350 predovšetkým dvoj až trojizbových bytov. Jeho súčasťou má byť aj komerčný objekt určený pre širšiu občiansku vybavenosť, zóny zelene a relaxu. Niekoľko týždňov je okolo súboru ticho. Prečo? Pýtame sa konateľa spoločnosti Bilbao Vrútky Vladimíra Švehlu.
- Príčina je prozaická. Čakali sme, kým vstúpi do platnosti dielčia zmena územného plánu na Veľkej hore, ktorá preklasifikovala výstavbu v tomto teritóriu z individuálnej a hromadnú bytovú výstavbu. A hoci sme práce na projektoch neprerušili, po tejto správe sme nabehli na intenzívnejšie tempo v spracovávaní projektu bez rizika, že dôjde k úprave či spomaleniu prípravy podkladov pre túto investíciu. Kto z Martinčanov pozeral priamy prenos alebo reprízu rokovania poslancov o tejto téme, potvrdí, že rozprava o dielčej zmene územného plánu bola korektná, sporné veci sa vydiskutovali a súhlas poslancov bol dosiahnutý výrazným pomerom hlasov v prospech zmeny.

Čo to znamená pre postup prípravných prác?
- Jednoznačné urýchlenie prípravy investície. Podklady pre stavebné povolenie chceme odovzdať na stavebný úrad v januári. Jeho vydanie bude znamenať štart stavebných prác. V budúcom roku máme v pláne celé územie zasieťovať, dať do zeme rozvody vody, elektriny a tepla. V súvislosti s teplom ešte nie je rozhodnuté, aké bude vykurovacie médium. Za sebou už máme geologický prieskum územia, ktorý preukázal, že podložie má takú štruktúru, akú sme očakávali a že môžeme ísť do hĺbky dvoch podlaží pre podzemné garáže. Náš projekt bol posudzovaný z hľadiska environmentalistiky a aj záplav. Čaká nás ešte preklasifikovanie pôdneho fondu. Toto všetko ale našich zákazníkov nemusí zaujímať, hoci je to komplex prác, ktoré žiadny investor, ak chce vystupovať voči svojim budúcim klientom korektne, nemôže obísť.

Poďme k tomu, čo najviac zaujíma budúcich klientov Bilbao...
- Čo sa týka výstavby bytov, plánujeme začať od výškového hrebeňa celého súboru. Malo by ísť o osempodlažné bytové domy s dvoma podlažiami garáží v podzemí, v partese domov bude občianska vybavenosť. Pôjde v prevažnej miere o dvoj a trojizbové byty, najmä pre strednú kategóriu klientov.

Prognózy analytikov upozorňujú, že kríza, ktorá postihla USA a ovplyvňuje aj ekonomickú situáciu v Európe, môže negatívne ovplyvniť veľké investície. Cíti vaša spoločnosť túto hrozbu? Ako jej budete čeliť?
- Samozrejme, že krízu musíme brať do úvahy. Dôležité je predvídať jej dopady a prijať správne rozhodnutia. Situáciu budeme určite monitorovať a prispôsobovať jej rozsah našej investície. Preto je dnes veľmi ťažké presne hovoriť o termínoch odovzdávania bytov, ale aj o ich množstve. Zatiaľ platí, že v prvej etape postavíme 350 bytov s potrebným zázemím, rokovania v španielskych i slovenských bankách sú na dobrej ceste, z hľadiska zdrojov na krytie výstavby je to v poriadku. No čo už dnes vieme, mení sa situácia v dostupnosti hypotekárnych úverov pre občanov, čo môže korigovať naše predstavy o množstve rozostavaných bytových domov.

Kde dostanú záujemcovia o kúpu bytu podrobnejšie informácie?
- V našom klientskom centre. Plánujeme ho sprístupniť na prelome roka. Nechceme skôr otvárať ponuku bytov, kým nebudeme presnejšie vedieť, kedy ich budeme môcť odovzdať. Nechceme klientom ponúkať sľuby, ale realitu. O to sme sa snažili od začiatku prezentácie investície a nie je dôvod porušiť toto pravidlo teraz. Prognózu som už čiastočne spomínal – v budúcom roku chceme vybudovať siete a odštartovať výstavbu bytových domov. Priebežne budeme uzatvárať zmluvy na kúpu bytov, ktoré odovzdáme majiteľom niekedy v druhej polovici roku 2010. Samozrejme, okrem osobnej prezentácie súboru, veľkosti bytov, ich dispozícií, vybavenia, ceny a podobne spustíme aj internetovú stránku s podrobnejšími informáciami.

V čase prezentácie súboru počas rokovania mestského zastupiteľstva ste ponúkli Martinčanom bonus – výstavbu detských ihrísk v jednotlivých mestských častiach. Platí táto ponuka?
- Pravdaže. No ide zima, takže tento projekt teraz neriešim. Mám v pláne stretnúť sa s výbormi jednotlivých mestských častí a prejsť si s nimi našu ponuku. Malo by ísť o opravu či doplnenie existujúcich ihrísk alebo výstavbu nových, čo budeme financovať. Očakávam ústretovosť i pomoc poslancov najmä v príprave projektu, administratíve a podobne. Myslím si, že spolu by sme mohli tento bonus doviesť do finále.

A ešte otázka na záver. Martinská radnica i poslanecký zbor sa v posledných týždňoch viac ako v minulosti zaoberá výstavbou bytových súborov v meste. Ako hodnotíte postoj magistrátu k stavebnému bytovému boomu?
- Som rád, že dáva zelenú týmto projektom a že to poslanci chápu ako šancu na rozvoj mesta. Ak mám hovoriť za našu investíciu, tak naozaj oceňujem snahu vedenia mesta a poslaneckého zboru vytvoriť u nás podmienky na rozvoj trhu s bytmi. Koniec koncov, je to na prospech občanov, pretože bytová výstavba je podmienkou pre pribúdanie pracovných príležitostí a aj na investície v iných odvetviach. Španielsky úspech v Martine môže znamenať pozvánku pre umiestnenie zahraničných investícií z tejto ale aj iných krajín. Prístup mesta tieto možnosti zreálnil.
VIERA LEGERSKÁ


© 2008 Petit Press