Spoločnosť Bilbao minulý týždeň otvorila klientské centrum

MY - Turčianske noviny č.50-51 16.12.2008

V obytnom súbore na Veľkej Hore sa už možno zaujímať o byt

Zástupca španielskej investorskej spoločnosti Bilbao, ktorá chce v Martine postaviť takmer 1 300 bytov, Pedro Luis Berger a primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar minulý utorok slávnostne prestrihli pásku klientského centra. Nachádza sa na Nábrežnej ulici vo Vrútkach a v jej priestoroch sa záujemci o nový byt môžu informovať o všetkom, čo súvisí s harmonogramom výstavby, cenou bytov, ich situovaním, financovaním a odovzdávaním.

Bilbao bude nová obytná štvrť v Martine, ktorá sa začne stavať v budúcom roku 2009 v lokalite Veľká hora na ploche 106 000 m2. Garantom investície v objeme 3,5 mld. korún (116 mil. euro) je španielska spoločnosť Pro-Slovak , ktorú na Slovensku zastupuje spoločnosť Bilbao, s.r.o., Vrútky. Tento investičný zámer je rozdelený do štyroch etáp na obdobie šiestich rokov. Byty, ktorých celkový plánovaný počet je 1265 (z toho I. etapa je 358 bytov), sú navrhované v širokej škále veľkostných kategórií od 42 do 148 m2 – od garsóniek až po veľkometrážne byty s átriami.

Význam tohto projektu dokladá aj účasť zástupcov samosprávy, španielskeho investora a dodávateľa, ktorí po prestrihnutí pásky vyslovili presvedčenie, že rovnako, ako sa rozvíja mesto Martin, bude sa dariť aj výstavbe bytov, pretože mesto Martin sa stalo miestom španielskeho investičného zámeru po dôslednej analýze perspektív jeho rozvoja. „V meste Martin vítame každého investora politikou otvorených dverí. Spoločnosť Bilbao so svojím projektom a investíciou jedinečnou v rámci Slovenska, prinesie do nášho mesta nový rozmer bývania. Tým priamo ovplyvní nielen kvalitu života našich obyvateľov, ale prispeje k rozvoju ekonomiky, pracovných miest a turizmu. V neposlednom rade to je pozitívny signál pre ďalších investorov, ktorí v našom regióne nájdu dostatok pracovnej sily pre svoje zámery,“ vyhlásil v tejto súvislosti primátor mesta Martin Andrej Hrnčiar.

Pripravovaná obytná štvrť má jedinečnú polohu. Nachádza sa v tesnom kontakte s historicky významnou martinskou akropolou a zároveň poskytuje unikátne výhľady na okolitú panorámu Veľkej a Malej Fatry. Kvalitné moderné bývanie tu nájdu nielen rodiny s deťmi, ale aj jednotlivci žijúci aktívnym životom, seniori, prípadne ľudia s obmedzenou možnosťou pohybu.

Ako prítomných na slávnostnom prestrihnutí pásky v novom klientskom centre informovala generálna projektantka obytného súboru Vanda Krčíková, takmer 75 percent bytov v tejto lokalite budú tvoriť byty s plochou 55 až 85 m2 s rôznym štandardom vybavenia. Architekti v súbore naplánovali aj jednoizbové byty a garzónky a tiež luxusné viacizbové byty. K vybaveniu každého z nich patrí balkón alebo lodžia a všetky budú mať výhľad buď na Malú alebo Veľkú Fatru. Okrem obytnej funkcie bude areál poskytovať možnosť pre široké spektrum služieb a zariadení, vrátane novej materskej škôlky. Na okraji pozemku bude vybudované samostatné nákupné centrum s predajnou plochou prevyšujúcou 3 000 m2. Súčasťou nákupného centra budú priestory určené pre služby spojené s poskytovaním rýchleho občerstvenia a reštauračného stravovania. V parteroch (prízemiach) najvyšších domov (budovy A) je 4 500 m2 plôch určených na služby a občiansku vybavenosť.

Štvrť je veľmi dobre dostupná pre peších (5-10 min z centrálneho námestia), individuálnu ale aj hromadnú dopravu – autobusová linka bude vrátane dvoch zástavok prechádzať priamo cez obytnú štvrť. Parkovacie kapacity v areáli sú navrhnuté v dostatočnom počte nielen na povrchu (338 parkovacích miest), ale hlavne v podzemných garážach (1256 parkovacích miest) priamo pod obytnými domami. Areálom prechádza cyklistická trasa, naväzujúca na ďalšie možnosti športového a rekreačného vyžitia v blízkosti lokality (Letisko Tomčany, cyklistické a turistické trasy na predhorí Veľkej Fatry). Súčasťou verejných priestorov sú okrem širokých peších plôch so zeleňou a malého centrálneho námestia s vodným prvkom, detské ihriská a zeleň. Príjemný relax poskytne prechádzka pozdĺž koryta potoka Silava, kde bude zachovaný biokoridor s pôvodnou vegetáciou.


© 2008 Petit Press