Španieli prejavujú o byty vážny záujem, Turčania sú opatrnejší

MY - Turčianske noviny č.3 27.01.2009

V polovici decembra otvorila spoločnosť Bilbao Vrútky svoje klientske centrum, v ktorom sa môžu záujemcovia o nový byt informovať o všetkom, čo súvisí s harmonogramom výstavby, cenou bytov, ich situovaním a financovaním. O prvých skúsenostiach s ponukou bytov v obytnom súbore, ktorého výstavba sa pripravuje na Veľkej hore v Martine, hovoríme s konateľom spoločnosti Bilbao s.r.o. Vladimírom Švehlom.

Ako zareagoval Turiec na ponuku služieb klientskeho centra?
- Záujem nebol výrazný. Pripisujeme to sviatkom a faktu, že ekonomický či občiansky život sa začal pozvoľna dostávať do svojho obvyklého tempa vlastne až v minulom týždni. Väčší záujem o prezentáciu ponuky bytov očakávame až v týchto dňoch. V klientskom centre pracujú dve pracovníčky, ktoré sú pripravené na elektronickú, ale aj osobnú komunikáciu so záujemcami o byty, vedia prezentovať obytný súbor. Pre klientov pripravujeme aj sumár nových informácií, ktoré budú súčasťou našej internetovej stránky. Jej úplne novú verziu plánujeme spustiť koncom januára.

Počuli sme, že o byty v Martine majú záujem aj Španieli. Je to pravda?
- Áno. Sme príjemne prekvapení. Po pravidelne aktualizovaných informáciách v baskických médiách o našom projekte a o tom, že sme otvorili klientske centrum, boli ihneď ohlasy. Prvých dvadsaťdva bytov už máme zazmluvnených. Ukazuje sa, že Španieli objavili Slovensko a chcú u nás nielen investovať, ale časť roka aj bývať a do takzvaných letných bytov sa už nebudú sťahovať len do Francúzska, Belgicka či iných krajín Európy, ale aj na Slovensko. Zrejme im tunajšia letná klíma vyhovuje a pokiaľ viem, očarili ich možnosti turistiky, relaxu, kultúry a podobne. Majú záujem o väčšie byty – okolo sto metrov štvorcových – so štandardom pre život bežnej rodiny. Uprednostňujú byty s výhľadom na takmer celý Turiec s jeho krásnou panorámou.

V Martine sa buduje viac obytných súborov i bytových domov. Čím predovšetkým chcete osloviť záujemcov o byt? Čím je vaša ponuka atraktívnejšia?
Úspech investora v našom type podnikania závisí od toho, ako dokážte naplniť predstavy klienta o bývaní. My sme v štádiu finalizovania reálneho záujmu obyvateľov Turca o konkrétne byty v prvej etape výstavby obytného súboru Bilbao. Podľa analýzy tohto záujmu sa rozhodneme pre jednu z troch alternatív výstavby súboru. Chceme, aby hneď prvé byty boli postavené klientom na mieru.

Do akej miery si môže klient presadiť svoje požiadavky, svoju predstavu o bývaní pre seba a svoju rodinu?

Záujemcom dávame na výber, v ktorej časti zástavby chcú mať byt, je tu šanca vybrať si podlažie, počet izieb, množstvo garážových stání, vybavenie bytu až po montáž zariaďovacích predmetov. Ak nám klient dokáže sformulovať predstavu o byte, našou snahou bude maximálne mu vyjsť v ústrety.

Predpokladáme, že súbežne s prácou v klientskom centre, pokračuje aj príprava podkladov pre začatie výstavby...
V minulom týždni sme začali s finálnou kompletáciou podkladov pre stavebné povolenie. Projekčná časť je hotová . Svoju prácu zintenzívňujú aj potencionálny dodávatelia stavebných prác resp. ich dodávatelia.

Aká je prognóza výstavby?
- Presne sa to nedá predvídať. Postupne oslovujeme niekoľko desiatok úradov a organizácií a ťažko je prognózovať finále tohto procesu. No predpokladáme, že na jar budeme môcť začať odkrývať ornicu a hneď vzápätí sa pustíme do budovania inžinierskych sietí. To bude už jasný signál aj pre pochybovačov, že bytový súbor sa naozaj stavia.

Čudujete sa takejto skepse?
- Sčasti áno. No Slováci, a Turčania nie sú výnimkou, sa v nedávnej minulosti stretli pri ponuke bytov aj s vymáhaním záloh pred začiatkom výstavby bytov a dnes možno mnohí nemajú ani byt a ani svoje peniaze. Preto sa netreba čudovať, že sú opatrní a sľubom už tak ľahko neuveria. Preto sme sa od začiatku prezentácie nášho podnikateľského zámeru snažili, aby sme dôveru prípadných záujemcov o byt nesklamali. Nebudeme od nich vyžadovať žiadne zálohy na výstavbu bytov. Pokiaľ nebudú mať voľné prostriedky, svoje byty si budú môcť splácať formou špeciálnych bankových produktov, ktoré im ponúknu naše zmluvné bankové domy. Takže o nejakom zneužití peňazí záujemcov o byt z našej strany nemôže byť reč. V príprave investície postupujeme v súlade so zákonmi a rovnako korektne budeme pracovať aj s našimi klientmi.

V závere roka sa ale rozšírila fáma, že projekt Bilbao skúma prokuratúra. Je to pravda?
- O tejto fáme viem, no ak by to bola pravda, musel by som o tom niečo vedieť. Som jediným konateľom spoločnosti Bilbao na Slovensku, žiadne podanie na prokuratúru neevidujeme a ani v tejto súvislosti nás nikto nekontaktoval, nežiadal o vysvetlenie. Nevidíme na to dôvod, pretože všetky okolnosti investície riešime v rámci platných zákonov a nariadení.
(VL)


KLIENTSKE CENTRUM
Adresa:
Bilbao, s. r. o. ( areál Marting s.r.o. ) , Nábrežná 2, 038 61 Vrútky
Otvorené:
Pondelok - piatok
9. – 16.30 h
Telefón:
43 401 1011

Fax :
43 401 1012
www.bilbao.sk
bilbao@bilbao.sk


OBYTNÁ ŠTVRŤ BILBAO
Nová obytná štvrť na Veľkej hore v Martine sa začne stavať v tomto roku na ploche 106 000 m2. Garantom investície v objeme 116 mil. euro (3,5 mil. Sk) je španielska spoločnosť Pro-Slovak, ktorú na Slovensku zastupuje spoločnosť Bilbao Vrútky. Investičný zámer je rozdelený do štyroch etáp na obdobie šiestich rokov. Byty, ktorých celkový plánovaný počet je 1 265 (z toho v prvej etape 358 bytov), sú navrhované v širokej škále veľkostných kategórií – od garsóniek až po veľkometrážne byty s átriami.

© 2009 Petit Press