O nás

Investičný zámer spoločnosti Bilbao s.r.o. na Veľkej hore v Martine

V roku 2009 začne v Martine, miestnej časti Veľká hora na ploche 106 000 m2 vznikať nová obytná štvrť. Garantom investície v objeme 3,5 mld. SKK je španielska spoločnosť Pro-Slovak , ktorú na Slovensku zastupuje spoločnosť Bilbao s.r.o., Vrútky. Tento investičný zámer je rozdelený do 4 etáp v období 6 rokov. Pripravovaná obytná štvrť má jedinečnú polohu. Nachádza sa v tesnom kontakte s historicky významnou Martinskou Akropolou, a zároveň poskytuje unikátne výhľady na okolitú panorámu Veľkej a Malej Fatry. Kvalitné moderné bývanie tu nájdu nielen rodiny s deťmi, ale aj jednotlivci žijúci aktívnym životom, seniori, prípadne ľudia s obmedzenou možnosťou pohybu. Byty, ktorých celkový plánovaný počet je 1265 ( z toho I. etapa je 358 bytov ) , sú navrhované v širokej škále veľkostných kategórií od 42 do 148 m2 – od garsoniek až po veľkomertážne byty s átriami. Takmer 75% tvoria byty s plochou 55 až 85 m2 s rôznym štandardom vybavenia .

Okrem obytnej funkcie bude areál poskytovať možnosť pre široké spektrum služieb a zariadení, vrátane novej materskej škôlky. Na okraji pozemku bude vybudované samostatné nákupné centrum s predajnou plochou prevyšujúcou 3 000 m2. Súčasťou nákupného centra budú priestory určené pre služby spojené s poskytovaním rýchleho občerstvenia a reštauračného stravovania. V parteroch ( prízemiach ) najvyšších domov ( budovy A ) je 4500 m2 plôch určených na služby a občiansku vybavenosť.

Štvrť je veľmi dobre dostupná pre peších ( 5-10 min z centrálneho námestia), individuálnu ale aj hromadnú dopravu – autobusová linka bude vrátane 2 zástavok prechádzať priamo cez obytnú štvrť. Parkovacie kapacity v areáli sú navrhnuté v dostatočnom počte nielen na povrchu ( 338 parkovacích miest ) ale hlavne v podzemných garážach ( 1256 parkovacích miest ) priamo pod obytnými domami. Areálom prechádza cyklistická trasa, naväzujúca na ďalšie možnosti športového a rekreačného vyžitia v blízkosti lokality (letisko Tomčany, cyklistické a turistické trasy na predhorí Veľkej Fatry). Súčasťou verejných priestorov je okrem širokých peších plôch so zeleňou a malého centrálneho námestia s vodným prvkom, detské ihriská a zeleň. Príjemný relax poskytne prechádzka pozdĺž koryta potoka Silava, kde bude zachovaný biokoridor s pôvodnou vegetáciou.

Zoznámte sa s novou obytná štvrť „Bilbao“, ktorá začne od roku 2009 vznikať na Veľkej Hore v Martine:

 • jedinečná poloha - tesný kontakt s historicky významnou Martinskou Akropolou
 • unikátne výhľady na okolitú panorámu Veľkej a Malej Fatry
 • kvalitné moderné bývanie - nielen pre rodiny s deťmi, ale aj pre jednotlivcov žijúcich aktívnym životom, seniorov, a ľudí s obmedzenou možnosťou pohybu.
 • možnosť výberu bytov zo širokej škály veľkostných kategórií, s rôznym štandardom vybavenia – od garsoniek až po veľkometážne byty s átriami.
 • veľmi dobrá dostupnosť pre peších (10min z centrálneho námestia)
 • mestská hromadná doprava - autobusová linka bude vrátane 2 zástavok prechádzať priamo cez obytnú štvrť
 • individuálna doprava – bezpečné parkovanie v podzemných garážach až pre 90% bytov, zároveň možnosť parkovania na povrchu pre návštevníkov štvrte
 • cyklistické trasy - pokračujú z mesta cez areál až na predhorie Veľkej Fatry
 • plochy pre široké spektrum služieb a obchodov, (na okraji pozemku bude vybudované samostatné nákupné centrum s možnosťou rýchleho občerstvenia).
 • nová materská škôlka
 • spoločné verejné priestory – pasáž, námestie, bezpečné detské ihriská
 • rozsiahle plochy zelene - verejnej aj individuálnej
 • blízkosť prírody – možnosti športového a rekreačného vyžitia (letisko Tomčany, cyklistické a turistické trasy na predhorí). Príjemný relax poskytne prechádzka pozdĺž koryta potoka Silava