V prvej etape si môžete vybrať budovy v strednom rade očíslované od A1-1 do A1-3 a A2-1A2-2

 

 

A1-2A1-2A1-2A1-2 A1-1