Nebytové priestory - v prvej etape si môžete vybrať v strednom rade očíslované od A1-1 do A1-3 a A2-1A2-2 a budovu F

 

 

A1-2A1-2A1-2A1-2A1-1A1-2